Oblikovanje za tisk in splet

  • Oblikovanje publikacij (revije, katalogi, naslovnice ...)
  • Oblikovanje promocijskega materiala (letaki, plakati, oglasi, zloženke ...)
  • Oblikovanje poslovnih tiskovin (vizitke, poslovne mape, obrazci, vabila ...)
  • Označevanje organizacije (označevalne table, transparenti, zastave ...)
  • Oblikovanje spletnih strani
  • Oblikovanje za splet (spletni oglasi, socialna omrežja ...)
  • Ostalo oblikovanje (obdelava fotografij, etikete ...)